schengen

Schengensamarbetet starkare än någonsin

De flesta europeiska medborgare är glada för schengensamarbetet. Det är ett stort samarbete mellan flera europeiska länder och självklart är det alltid svårt att komma överens när det är många parter inblandade. En del har spått om att samarbetet skulle kunna destabiliseras i krisande tider. Det finns olika faktorer som man kan titta på för att göra en bra och riktig bedömning om så är fallet och det är precis vad man kan läsa om i denna artikeln.

Europa med gemensam marknad

Schengensamarbetet är ett mycket omfattande samarbete mellan flera olika länder. På samma sätt som europeiska centralbanken är ett samarbete där de bland annat ger ut lån, jämför lån och tillför ekonomiska medel till olika länder inom EU när det behövs. Schengensamarbetet är en form för inre marknad som på många sätt kan liknas vid ett lands inre marknad rent ekonomiskt och handelsmässigt, men också när det kommer till resor, arbete och bostad – det kommer vi in på lite närmare.

Du har kanske bra koll på vad Schengensamarbetet är, och om inte får du här en liten snabbrepris. Schengen kallas det område som omfatta alla europeiska länder. Det vill säga till dags dato tjugosju stycken olika länder som samtliga ligger i Europa gent geografiskt. Den gräns som finns mellan länderna inom dessa länder är så att säga borttagen. Självfallet finns den kvar men den används inte i praktiken.

Vad innebär Schengensamarbetet

Det betyder att man, som europeisk medborgare, har rätt att flytta, ta arbete, studera och bosätta sig i vilket Schengenland som helst. En fransos kan alltså¨flytta till Österrike och börja plugga. En Italienare kan bosätta sig i Danmark, en Portugis kan ta arbete i Spanien och så vidare. På samma sätt som personer har rätt att förflytta sig över gränserna helt obegränsat, har man också rätt att sälja och distribuera varor över landsgränserna, utan att betala import- eller exportskatt ofta kallat tull i Sverige, något som skapar en sund och växande ekonomi och i slutändan tillväxt för länderna.

Att samarbete skulle destabiliseras är ganska otänkbart eftersom det skulle innebära att de varor som ett land säljer skulle bli beskattade med exportskatt, något i och för sig lander själv råder över. Köparen, det vill säga mottagande land skulle förmodligen ta ut importskatt på varorna. I slutändan skulle priset på varorna behöva sänkas för att slutprodukten skulle få samma pris – något som de flesta skulle vilja undvika till varje pris.

Kritik av samarbetet

Eftersom de länder som är med i Schengensamarbete inte har någon inre gräns alltså en landsgräns sinsemellan länderna betyder det att gränsbevakningen har flyttats till den så kallade yttre gränsen. Den yttre gränsen finns i länder som gränsar till länder som ligger utanför Europa rent geografiskt och dessutom utanför EU-samarbetet. Eftersom frihandel och obegränsad rörlighet är något som är avtalat genom Schengensamarbetet inom EU gäller inte samma regler med länder utanför EU. Det betyder att gränser som är mot länder utanför EU måste bevakas och de personer som korsar gränsen ska kunna uppvisa giltigt inresetillstånd. Kontrollen utförs av FRONTEX som är EU:s gemensamma gränsbevakning. Den kritik som Schengensamarbetet har fått utstå har i mångt och mycket handlat om just den del av samarbetet, något som har åtgärdats och inte längre utgör ett problem.

aktieapp

Aktieapp – Framtidens Sätt Att Investera I Aktier?

Mobilanvändare kan nu njuta av en fantastisk handelsupplevelse med hjälp av appar till mobilen för aktiehandel. Det har skett en massiv övergång till mobilteknologi, och programutvecklare världen över investerar i att skapa applikationer för mobila enheter.

Mobilhandel har också gynnats av denna utveckling eftersom mobilhandelsappar inte längre är begränsade till att upprätthålla en grundläggande vaktlista eller visa en portfölj. Användare kan nu använda handelsverktyg, molnsynkronisering, screeners och detaljerad kartläggning- bland många andra alternativ.

Men bland en variation av aktieappar, vad ska man välja?

Finanso.se har utsett den app de anser vara den allra bästa för aktier 2020. De rekommenderar appen eToro, och belyser att denna applikation ger investerare tillgång till allt det viktiga när det kommer till en aktieapp. Den anses vara lätt att använda och lätt att förstå oavsett vilken nivå man är på. Man ska helt enkelt bara skapa ett konto på deras hemsida, därefter ladda ned appen, antingen på AppStore eller Google Play, och sen logga in där. När kontot är upprättat kan man sätta in pengar och sedan köpa aktier direkt i sin mobil.

Hur mycket pengar behöver man för att komma igång?

På eToro ska man minimalt överföra $200 med betalkort och PayPayl och $500 för banköverföring, vilket som inte är en väldigt stor summa för att komma igång med din investeringsportfölj.

Hur går man tillväga för att handla aktier på mobilen?

Innan du börjar handla aktier på din mobil kan det vara en god idé att sätta sig in i aktiehandel överlag, och veta vad man ska tänka på när man köper aktier. Det kan vara klokt att analysera nuläget, vilka affärer som är bra kontra vilka det går dåligt för. Välj vilken investeringsstrategi du har och vilket konto du vill handla i.

När du känner dig bekväm kan du gå vidare med mobilaktiehandel. eToro erbjuder en app som är användarvänlig och lätt att förstå då du får samma upplevelse i applikationen på din mobil som den på datorn.  

Sammanfattningsvis Att investera kan kännas krångligt om du är nybörjare i det hela. Men för dig som ändå känner ett intresse i att komma igång, så passar mobilaktiehandel, och då rekommenderas appen eToro. Tack vare en ökning av antalet personer som använder en smartphone, omarbetas nu stationära applikationer för mobilanvändare. Därför finns det nu ett utbud av appar som ursprungligen endast var tillgängliga för datorer tillgängliga i Apple- och Androidenheter. Det har skett en förändring i vad folk använder sina smartphones för, och ägare av smartphones som dessutom är aktiehandelsentusiaster kan vara intresserade av att veta att det finns appar som kan ge dem den rika handelsupplevelsen de längtat efter.

brexit

Hur kan pundet påverkas av Brexit?

Många spekulerar i att pundet kommer att påverkas av Brexit och det med rätta. Det finns skäl att tro att pundet först kommer att minska i värde i samband med att Storbritannien lämnar EU. Om det dessutom sker helt utan avtal, ett så kallat hårt Brexit, så är sannolikheten för att pundet kommer att minska stort i värde än större. Valutakursen för Pundet i SEK har legat ganska stabilt ett tag nu men har varit nere på lägre nivåer i samband med politiska strider avseende Brexit.

Nu har dock den nya premiärministern Boris Johnson, som vann en jordskredsseger i extravalet i slutet på år 2019, ingått ett avtal med EU, som med största sannolikhet blir godkänd under januari månad år 2020. Det innebär att Storbritannien kan lämna EU den 31 januari år 2020 som planerat men ändå kunna använda sig av gamla importavtal och exportavtal med EU under en övergångsperiod, till 31 december år 2020. Det innebär att övergången kommer att gå betydligt smidigare och därmed kommer sannolikt inte pundets värde att påverkas dramatiskt av Brexit.

Pundets påverkan av Brexit på kort sikt

På kort sikt kommer pundet sannolikt att minska i värde även om den minskningen inte kommer att bli så stor. Detta under förutsättning att Storbritannien lämnar EU under ordnade former och att de kan fortsätta importera och exportera inom EU under de gamla avtalen under en övergångsperiod. Under denna övergångsperiod kommer Storbritannien bli tvungna att förhandla fram nya avtal, både med EU men också med andra länder utanför EU. Många anser att ett år är en alldeles för kort tid för att få nya handelsavtal på plats och därför riskerar marknaden att känna en viss oro under slutet på år 2020 och då kan pundets värde falla än mer.

Pundets påverkan av Brexit på lång sikt

På lång sikt så kan pundets värde sannolikt åter igen börja öka, under förutsättningen att Storbritannien har fått ordning på de nya handelsavtalen så att det inte påverkar importen eller exporten ekonomiskt. Idag är det omöjligt att förutspå hur bra Storbritannien kommer att lyckas med att bli oberoende av EU. Sannolikt kommer Storbritannien på sikt att känna av att de förlorat många av de förmåner som de tidigare hade som medlem i EU. Detta är också något som på sikt kan påverka pundets värde negativt.

Det är inte bara handelsavtal som ska förhandlas fram utan det är också inom många andra områden som Storbritannien har samverkat med EU genom sitt medlemskap och som också behöver omförhandlas. Bland annat då det kommer till lagar, datadelning, säkerhet och många andra samarbeten som EU-medlemskapet bidrog till. Det gör att Storbritannien kan ställas utanför inom vissa områden medan det för andra områden krävs nya avtal. Det är också något som kan skapa oro på lång sikt och även det påverka pundets värde.

Allmänt om Brexit

I juni år 2016 skedde en folkomröstning i Storbritannien där folket fick rösta om ifall Storbritannien skulle lämna EU eller stanna kvar. Hela 72 procent av folket röstade och resultatet av folkomröstningen blev att en majoritet röstade för att Storbritannien skulle lämna EU. Det ursprungliga datumet för utträde ut EU var satt till mars år 2019. Dock fick dåvarande premiärministern Theresa May problem att få igenom de avtal som togs fram med EU.

behandling kiropraktor

Om kiropraktorns behandling

Har du någonsin behövt uppsöka en kiropraktor? Om svaret på frågan är ja så vet du säkert vad en kiropraktisk behandling innebär. Om du inte behövt uppsöka en kiropraktor tidigare så är det bara att gratulera för då innebär det förmodligen att du varit fri från nerv-, muskel-, och ledrelaterade skador och smärtor. Oavsett ditt svar på fråga så är du dock välkommen att läsa vidare i denna artikel som kommer handla just om kiropraktisk behandling och vad detta innebär och hur det går till.

Om kiropraktik

Kiropraktik utövas av en kiropraktor och innebär en skonsam, säker och effektiv behandlingsform för olika smärtor. Många smärtor som härrör från muskelbesvär kan behandlas av en kiropraktor. Exempel på smärtor är nacksmärta, axelsmärta, ryggsmärta, knäsmärta eller spänningshuvudvärk.

Det första besöket – samtal och undersökning

Vid det första besöket hos en kiropraktor så kommer kiropraktorn patienten berätta om tillståndet och kiropraktorn kommer ställa frågor om besvären och även gå igenom eventuella tidigare journaler eller sjukdomshistorik.

Efter detta så kiropraktorn genomföra en undersökning. Rent praktiskt så innebär detta att kiropraktorn kommer be patienten göra olika rörelser. När patienten gör rörelserna så inspekterar  kiropraktorn hållningen och palperar igenom leder och muskler. Kiropraktorn kan även komma att göra olika kliniska-, neurologiska-, och ortopediska funktionstester om det är ändamålsenligt. När samtalet och undersökningen är klar så kan kiropraktorn ställa en diagnos. Diagnosen ligger sedan som grund till behandlingen som ska tillämpas framgent. Detta kan även innebära att man blir hänvisad till någon annan lämplig specialist om behandlingen anses ligga utanför kiropraktikens område.

Behandling

Kiropraktor-behandlingen är en manuell behandling. Detta innebär att olika tekniker tillämpas med hjälp händerna. De flesta förknippar nog kiropraktiken med ledmanipulation. Denna teknik fungerar väl om en patient har lider av nedsatt rörelse i ett område och rent praktiskt så innebär det att kiropraktorn för ut leden i sin rörelse och därefter gör ett snabbt tryck. Detta medför ibland ett knackljud som kan låta lite läskigt. Men ljudet är helt ofarligt och beror på tryck-förändring i leden. Men kiropraktorn kan även använda sig av andra tekniker i behandlingen såsom stretch, mjukdelsbehandling, nervmobilisering och ledmobilisering. Vilken teknik som ska användas är helt beroende vilken åkomma som ska avhjälpas och andra individuell faktorer.

Hitta en kiropraktor

Nu vet du lite mer om vad en kiropraktor gör och hur en behandling kan gå till. Men hur hittar man en kiropraktor. Man kan naturligtvis fråga sin bekantskapskrets om de känner till någon bra kiropraktor i närheten. I annat fall så kan man söka upp en på egen hand. Det är förmodligen lönlöst att slå i en telefonkatalog eftersom dessa i princip inte existerar längre. Istället så är det mer effektivt att söka via nätet. Till sin hjälp har man sökmotorer såsom Google och Yahoo. Bor man exempelvis i Göteborg så kan man slå in kiropraktor göteborg i sökrutan och så kommer man få upp en mängd förslag på kiropraktorer just i Göteborg. Ett tips är att sedan välja ut tre stycken av dessa och kolla vad de tar för timpriser, att de ha erforderliga utbildningar osv. Man kan även kolla recensioner på exempelvis Trustpilot eller Reco för att se tidigare patienters omdöme om de olika kiropraktorerna. Det alternativ som verkar som det bästa av de man undersökt bokar man sedan in ett besök hos. Förhoppningsvis hamnar man då hos en kunnig och prisvärd kiropraktor som kan råda bot på de krämpor man har.

Glöm för all del inte själv att ge omdömen på omdömessajter såsom Trustpilot och Reco, det kan framtida patienter ha nytta när de söker kiropraktor. Förhoppningsvis kan du som läsare nu lite mer om kiropraktorns roll, behandling och hur du kan hitta en bra kiropraktor på din ort.