brexit

Hur kan pundet påverkas av Brexit?

Många spekulerar i att pundet kommer att påverkas av Brexit och det med rätta. Det finns skäl att tro att pundet först kommer att minska i värde i samband med att Storbritannien lämnar EU. Om det dessutom sker helt utan avtal, ett så kallat hårt Brexit, så är sannolikheten för att pundet kommer att minska stort i värde än större. Valutakursen för Pundet i SEK har legat ganska stabilt ett tag nu men har varit nere på lägre nivåer i samband med politiska strider avseende Brexit.

Nu har dock den nya premiärministern Boris Johnson, som vann en jordskredsseger i extravalet i slutet på år 2019, ingått ett avtal med EU, som med största sannolikhet blir godkänd under januari månad år 2020. Det innebär att Storbritannien kan lämna EU den 31 januari år 2020 som planerat men ändå kunna använda sig av gamla importavtal och exportavtal med EU under en övergångsperiod, till 31 december år 2020. Det innebär att övergången kommer att gå betydligt smidigare och därmed kommer sannolikt inte pundets värde att påverkas dramatiskt av Brexit.

Pundets påverkan av Brexit på kort sikt

På kort sikt kommer pundet sannolikt att minska i värde även om den minskningen inte kommer att bli så stor. Detta under förutsättning att Storbritannien lämnar EU under ordnade former och att de kan fortsätta importera och exportera inom EU under de gamla avtalen under en övergångsperiod. Under denna övergångsperiod kommer Storbritannien bli tvungna att förhandla fram nya avtal, både med EU men också med andra länder utanför EU. Många anser att ett år är en alldeles för kort tid för att få nya handelsavtal på plats och därför riskerar marknaden att känna en viss oro under slutet på år 2020 och då kan pundets värde falla än mer.

Pundets påverkan av Brexit på lång sikt

På lång sikt så kan pundets värde sannolikt åter igen börja öka, under förutsättningen att Storbritannien har fått ordning på de nya handelsavtalen så att det inte påverkar importen eller exporten ekonomiskt. Idag är det omöjligt att förutspå hur bra Storbritannien kommer att lyckas med att bli oberoende av EU. Sannolikt kommer Storbritannien på sikt att känna av att de förlorat många av de förmåner som de tidigare hade som medlem i EU. Detta är också något som på sikt kan påverka pundets värde negativt.

Det är inte bara handelsavtal som ska förhandlas fram utan det är också inom många andra områden som Storbritannien har samverkat med EU genom sitt medlemskap och som också behöver omförhandlas. Bland annat då det kommer till lagar, datadelning, säkerhet och många andra samarbeten som EU-medlemskapet bidrog till. Det gör att Storbritannien kan ställas utanför inom vissa områden medan det för andra områden krävs nya avtal. Det är också något som kan skapa oro på lång sikt och även det påverka pundets värde.

Allmänt om Brexit

I juni år 2016 skedde en folkomröstning i Storbritannien där folket fick rösta om ifall Storbritannien skulle lämna EU eller stanna kvar. Hela 72 procent av folket röstade och resultatet av folkomröstningen blev att en majoritet röstade för att Storbritannien skulle lämna EU. Det ursprungliga datumet för utträde ut EU var satt till mars år 2019. Dock fick dåvarande premiärministern Theresa May problem att få igenom de avtal som togs fram med EU.