Kategoriarkiv: Ekonomi

etf

Säkra din framtid med ETF:er

Börshandlade fonder, eller ETF:er som man kallar det mer allmänt, har ett antal fördelar som gör investeringsmedlet idealiskt särskilt för unga investerare. Detta framförallt eftersom det möjliggör det för investerare att bygga en diversifierad portfölj med relativt låga investeringsbelopp. Med det sagt kan du med hjälp av ETF:er säkra din framtid trots få tillgångar. Det vill säga om du gör det på rätt sätt!

Vad är ETF:er?

ETF:er, eller börshandlade fonder, är värdepapper med flera tillgångar som aktier, obligationer och guld, vilket gör dem likartade med indexfonder. Till skillnad från fonder handlar man med ETF:er som aktier, vilket innebär att man som investerare kan köpa och sälja aktier på börsen. Tack vare investeringstillgångens mångsidighet gör det dem till ett särskilt bra verktyg för den unga investeraren som vill investera i sektorer som teknik, hälsa, sociala medier eller AI.

Att köpa och sälja börshandlade fonder kan vara lika simpelt som att köpa aktier. Du kan alltså göra det via vanliga mäklarkonton om du föredrar detta. När du handlar med ETF:er väljer du ett visst antal aktier som du vill köpa eller sälja, precis som du skulle gjort med en vanlig aktie.

Fördelar med att investera i ETF:er

Det finns flera fördelar med att investera i ETF:er jämfört med andra värdepapper. Som vi varit inne på är det den perfekta investeraren för de unga investerarna som vill bygga en rikedom sakta men säkert. Men givetvis kan vem som helst investera i ETF:er om man önskar det. Det viktigaste är såklart att man är tillräckligt insatt i investeringar och börshandlade fonder innan man kommer igång. Varför vi tycker att du ska börja investera i ETF:er går vi igenom här:

Portföljdiversifiering> god riskspridning

Den kanske främsta anledningen till varför du borde investera i ETF:er är för att man kan diversifiera sin investeringsportfölj och därmed sprider riskerna. Marknadssegmentet är stort och därför har du som investerare många val.

Låga avgifter

En annan fördel med börshandlade fonder är det faktum att förvaltningsavgifterna är så låga. Det passar perfekt för investeraren som kanske inte har så mycket att börja med. De är särskilt låga om man jämför med andra värdepapper eftersom företagen inte måste bemanna sina callcenters för att svara på tusentals frågor från enskilda investerare.

Lätt att komma igång med

Vi har tidigare varit inne på det men anser att det är så pass viktigt så vi måste nämna det igen! ETF:er är lätta att komma igång med om man jämför med andra värdepapper vilket vi anser vara en stor fördel med dem. Som sagt kan du som tidigare inte handlat med värdetillgångar enklare komma igång med ETF:er.

Säkra din framtid – spara långsiktigt

För att knyta ihop det hela rekommenderar vi verkligen ETF:er för investeraren som vill investera långsiktigt. Det vill säga att du inte kommer bli förmögen inom ett år eller två, men snarare om 10 eller 20. Det kräver dock att du gjort tillräckligt med research innan du börjar. Vi rekommenderar att du vänder dig till en plattform som riktar in sig på investering för ETF:er. Men du kan också bara hänga med på de senaste ekonominyheterna hos Världensekonomi.se.

beräkna onödiga utgifter

Onödiga utgifter så blir du av med dem

Alla har vi utgifter som vi vill bli av med. En del personer har höga fasta utgifter och dem kan det vara svårt att ändra på om man inte tar till drastiska åtgärder. Som att vara villig till att flytta till ett annat boende om exempelvis hyran är hög. Enklare är det för dig som har många små utgifter som tillsammans blir dyra. Det är nämligen inte alls särskilt svårt att få kontroll på alla småutgifter och sedan bli av dem en efter en.

Börja på rätt sätt

Man måste givetvis börja i en ända och det är att bli medveten om vilka utgifter man har. Ofta är det så att när man sitter och ska betala alla räkningar så blir man alltid lika förundrad över hur dyr månaden har blivit. Det kan bero på att du har många sm utgifter som hopar sig upp och blir dyra i slutändan. Det är ofta småköp som du kanske inte direkt tänker på och därför registrar du heller inte när du gör dem, men det kan det bli ändring på.

Du står i kassan och ska betala ett paket tuggummi slinker snabbt med. Känner du igen dig? Det samma gäller i många andra situationer. Du har kanske varit inne på IX och börjar chatta med en snygg tjej eller kille. Ni bestämmer er för att chatta med kameran tänd och blir då intresserade av att träffas i verkligheten. Vid sex chat handlar det ofta om att ses och ha sex men givetvis kan man göra andra saker också.

Dolda småutgifter

Om man väljer att gå ut och göra någonting först så som att gå på bio kan det vara bra att tänka på att inte köpa för mycket läsk och godis. Det är nämligen små utgifter som egentligen är onödiga. Och det är precis på det sättet det fortsätter i många situationer. Det är inte bara i kassan i matbutiken man ska välja bort att köpa sitt extra tuggummi, det handlar givetvis om en livsstilsförändring rent generellt.

Det låter kanske lättare sagt än gjort och det kan stämma. Men det finns ett trick som gör det bra mycket lättare. Och det är nämligen att skriva ner alla sina inköp. Om man endast använder sitt betalkort så kan man ta ett kontoutdrag från det och sedan markera alla småutgifter. På det viset kan du se ett mönster som du sedan kan bryta. Det kan exempelvis handla om att du alltid köper en dricka på lunchen istället för att välja kranvatten. Men det är givetvis bara ett exempel ut av många liknande.

växt växer ur pengar

Nordiskt samarbete kan betyda mer pengar i din plånbok

Alla länder som ligger i Norden igår i det som kallas Nordiska rådet. Det är ett stort samarbete som går tillbaka nästan hundra år. Samarbetet vilar på nordisk konvention som bland annat särar fri rörligheter, anställning och bosättning i alla de nordiska länderna. De senaste ren har mycket fokus legat på EU, vilket har haft sina fördelar, men nu börjar även Norden som region att stå i fokus. Närheten till varandra rent geografiskt och kulturellt sägs vara fördelar som det ska dras nytta av.

Nordiska rådet

Alla länder i norden bidrar på sitt sätt till det nordiska samarbetet. I Sverige har vi en hel del naturresurser såsom järnmalm och skog precis som många andra länder runt om i världen har naturresurser som i exempelvis Schweiz med sin Cibdol eller Colombia med sitt guld. Det finns alltså naturresurser runt om på planeten. Men just nu ska vi fokusera på Norden. Det är nämligen så att Norden som region är en ganska unik plats. Inte nog med att alla länderna ligger på den norra delen av jordklotet, de ligger i den norra delen på det norra halvklotet.

Och vår helt speciella geografiska placering har gjort oss unika på så vis att vi lever våra liv på ett annat sätt, än man gör i många andra delar av världen. Vi har dock utvecklat oss i olika riktningar och det kan vi dra nytta av sinsemellan. Genom att skapa mer samarbete kan vi växa som region menar politikerna som har sjösatt ett projekt som går ut på att Norden ska bli den mest integrerade och hållbara region i år tjugohundratrettio.

Nya mål

Det är inte minst ett ambitiöst mål varför det alla länder kommer behöva lägga i en högre växel för att kunna nå i mål. Men om det lyckas sägs det att man i Norden kan se fram emot en stor ekonomisk uppgång. Det kan förstås betyda många olika saker som bland annat skulle kunna vara att det kommer finnas mycket fler arbeten och att man kommer erbjuda högre löner till personalen, än vad man gör idag. Den höga standard som vi i Norden är vana vid har gjort att priserna i samhället har blivit högre. Det har i sin tur resulterat i att lönerna är högre och att vi i framtiden kommer att exportera mest kunskap i form av specialister, vetenskapsmän och -kvinnor och liknande. Det kommer att skapa mängder med arbeten och inte minst en ännu högre levnadsstandard än den vi är vana vid idag – om projektet når i mål vill säga.

schengen

Schengensamarbetet starkare än någonsin

De flesta europeiska medborgare är glada för schengensamarbetet. Det är ett stort samarbete mellan flera europeiska länder och självklart är det alltid svårt att komma överens när det är många parter inblandade. En del har spått om att samarbetet skulle kunna destabiliseras i krisande tider. Det finns olika faktorer som man kan titta på för att göra en bra och riktig bedömning om så är fallet och det är precis vad man kan läsa om i denna artikeln.

Europa med gemensam marknad

Schengensamarbetet är ett mycket omfattande samarbete mellan flera olika länder. På samma sätt som europeiska centralbanken är ett samarbete där de bland annat ger ut lån, jämför lån och tillför ekonomiska medel till olika länder inom EU när det behövs. Schengensamarbetet är en form för inre marknad som på många sätt kan liknas vid ett lands inre marknad rent ekonomiskt och handelsmässigt, men också när det kommer till resor, arbete och bostad – det kommer vi in på lite närmare.

Du har kanske bra koll på vad Schengensamarbetet är, och om inte får du här en liten snabbrepris. Schengen kallas det område som omfatta alla europeiska länder. Det vill säga till dags dato tjugosju stycken olika länder som samtliga ligger i Europa gent geografiskt. Den gräns som finns mellan länderna inom dessa länder är så att säga borttagen. Självfallet finns den kvar men den används inte i praktiken.

Vad innebär Schengensamarbetet

Det betyder att man, som europeisk medborgare, har rätt att flytta, ta arbete, studera och bosätta sig i vilket Schengenland som helst. En fransos kan alltså¨flytta till Österrike och börja plugga. En Italienare kan bosätta sig i Danmark, en Portugis kan ta arbete i Spanien och så vidare. På samma sätt som personer har rätt att förflytta sig över gränserna helt obegränsat, har man också rätt att sälja och distribuera varor över landsgränserna, utan att betala import- eller exportskatt ofta kallat tull i Sverige, något som skapar en sund och växande ekonomi och i slutändan tillväxt för länderna.

Att samarbete skulle destabiliseras är ganska otänkbart eftersom det skulle innebära att de varor som ett land säljer skulle bli beskattade med exportskatt, något i och för sig lander själv råder över. Köparen, det vill säga mottagande land skulle förmodligen ta ut importskatt på varorna. I slutändan skulle priset på varorna behöva sänkas för att slutprodukten skulle få samma pris – något som de flesta skulle vilja undvika till varje pris.

Kritik av samarbetet

Eftersom de länder som är med i Schengensamarbete inte har någon inre gräns alltså en landsgräns sinsemellan länderna betyder det att gränsbevakningen har flyttats till den så kallade yttre gränsen. Den yttre gränsen finns i länder som gränsar till länder som ligger utanför Europa rent geografiskt och dessutom utanför EU-samarbetet. Eftersom frihandel och obegränsad rörlighet är något som är avtalat genom Schengensamarbetet inom EU gäller inte samma regler med länder utanför EU. Det betyder att gränser som är mot länder utanför EU måste bevakas och de personer som korsar gränsen ska kunna uppvisa giltigt inresetillstånd. Kontrollen utförs av FRONTEX som är EU:s gemensamma gränsbevakning. Den kritik som Schengensamarbetet har fått utstå har i mångt och mycket handlat om just den del av samarbetet, något som har åtgärdats och inte längre utgör ett problem.