Etikettarkiv: Nordiskt samarbete

växt växer ur pengar

Nordiskt samarbete kan betyda mer pengar i din plånbok

Alla länder som ligger i Norden igår i det som kallas Nordiska rådet. Det är ett stort samarbete som går tillbaka nästan hundra år. Samarbetet vilar på nordisk konvention som bland annat särar fri rörligheter, anställning och bosättning i alla de nordiska länderna. De senaste ren har mycket fokus legat på EU, vilket har haft sina fördelar, men nu börjar även Norden som region att stå i fokus. Närheten till varandra rent geografiskt och kulturellt sägs vara fördelar som det ska dras nytta av.

Nordiska rådet

Alla länder i norden bidrar på sitt sätt till det nordiska samarbetet. I Sverige har vi en hel del naturresurser såsom järnmalm och skog precis som många andra länder runt om i världen har naturresurser som i exempelvis Schweiz med sin Cibdol eller Colombia med sitt guld. Det finns alltså naturresurser runt om på planeten. Men just nu ska vi fokusera på Norden. Det är nämligen så att Norden som region är en ganska unik plats. Inte nog med att alla länderna ligger på den norra delen av jordklotet, de ligger i den norra delen på det norra halvklotet.

Och vår helt speciella geografiska placering har gjort oss unika på så vis att vi lever våra liv på ett annat sätt, än man gör i många andra delar av världen. Vi har dock utvecklat oss i olika riktningar och det kan vi dra nytta av sinsemellan. Genom att skapa mer samarbete kan vi växa som region menar politikerna som har sjösatt ett projekt som går ut på att Norden ska bli den mest integrerade och hållbara region i år tjugohundratrettio.

Nya mål

Det är inte minst ett ambitiöst mål varför det alla länder kommer behöva lägga i en högre växel för att kunna nå i mål. Men om det lyckas sägs det att man i Norden kan se fram emot en stor ekonomisk uppgång. Det kan förstås betyda många olika saker som bland annat skulle kunna vara att det kommer finnas mycket fler arbeten och att man kommer erbjuda högre löner till personalen, än vad man gör idag. Den höga standard som vi i Norden är vana vid har gjort att priserna i samhället har blivit högre. Det har i sin tur resulterat i att lönerna är högre och att vi i framtiden kommer att exportera mest kunskap i form av specialister, vetenskapsmän och -kvinnor och liknande. Det kommer att skapa mängder med arbeten och inte minst en ännu högre levnadsstandard än den vi är vana vid idag – om projektet når i mål vill säga.