trygg med inkomstforsakring

Har du tecknat inkomstförsäkring ännu?

Just nu råder högkonjunktur i vårt avlånga land och arbetslösheten är låg inom de flesta segment på arbetsmarknaden. Risken för att bli arbetslös därför kanske inte känns så överhängande för dig för tillfället av den anledningen. Men konjunkturer går i cykler och därför kan det vara bra att känna att det finns en försäkring vid arbetslöshet, nämligen inkomstförsäkring. Den finns där för att ge dig en trygghet om du mot förmodad blir uppsagd i framtiden.

Hur fungerar inkomstförsäkring?

Inkomstförsäkring skall ses som ett komplement till a-kassan. För en del så räcker det gott och väl med att vara medlem i en a-kassa men för desto fler så blir man inte fullt försäkrad genom endast ett medlemskap i en a-kassa. Detta eftersom a-kassan som mest lämnar ersättning med 80 % av 25 025 kr kr per månad. Därefter dras skatt vilket innebär att den största möjliga ersättningen från a-kassan blir runt 14 500 kr beroende på vad man har för skattesats. Denna ersättning gäller i 100 ersättningsdagar (motsvarar ca 4,5 kalendermånader). Är man arbetslös längre så sjunker ersättningen till ca 12 000 kr netto från a-kassan. Det spelar alltså ingen roll om man tjänar 150 000 kr per månad innan man blir arbetslös, beloppen ovan blir ändå inte större med enbart ett medlemskap i en a-kassa. Många är därför invaggade i en falsk trygghet att de har ekonomin på det torra även under tider av arbetslöshet – men så är alltså inte fallet.

Lösningen stavas inkomstförsäkring. Genom att komplettera sin a-kassa med en inkomstförsäkring så tryggar man sin arbetsinkomst upp till 80 %. Detta då inkomstförsäkringen kan ge en kompletterande ersättning som tillsammans med a-kassan utgör just 80 % av tidigare lön efter skatt. 100 % kan man dock inte få eftersom inkomstförsäkringen (och a-kassan) styrs av Lagen om arbetslöshetsförsäkring som bland annat säger att arbetslöshetsförsäkringar inte får ge mer än just 80 %. Anledningen är förmodligen att lagstiftaren vill se till att det fortfarande finns incitament för den arbetslöse att söka jobb – då man inte vill vill bidra till en högre arbetslöshet i samhället.

Hur mycket kan man få i ersättning från en inkomstförsäkring?

Ersättningen storlek beror på dels hur hög lön man har och tecknat försäkring för och dels hur lång ersättningstid man tecknat sig för. Om man tar ett exempel på en person som har 40 000 kr i bruttolön så hamnar ersättningen på drygt 8 000 kr netto  per månad under de första 100 dagarna av arbetslöshet. Därefter så sjunker som bekant a-kassan ersättning men då höjs istället beloppet från inkomstförsäkringen till knappt 11 000 kr netto per månad. Detta innebär att den sammanlagda ersättningen från a-kassa och inkomstförsäkring är densamma. Har man högre lön så blir naturligtvis ersättningen också högre. Ju högre lön man har desto mindre (relativt sett) blir ersättningen därför från a-kassan samtidigt som behovet av inkomstförsäkring ökar.

Viktigt att tänka på gällande inkomstförsäkring

Som man hör på namnet så är inkomstförsäkring just en försäkring. Och precis som alla andra försäkringar så har inkomstförsäkringen villkor som måste vara uppfyllda för att den skall kunna utfalla. Viktigt är exempelvis att känna till att det finns en kvalifikationstid. Denna brukar vara på 12 månader vilket innebär att inkomstförsäkringen endast gäller för varsel eller uppsägning som sker efter 12 månader från försäkringens startdatum. Tecknar man försäkringen och sedan blir uppsagd 3 månader efter så kan man alltså inte förvänta sig ersättning. En annan viktig sak att känna till är att den enbart gäller vid ofrivillig arbetslöshet. Man kan alltså inte säga upp sig själv och sedan förvänta sig ersättning. Utöver detta så brukar inkomstförsäkringar enbart gälla vid uppsägning från tillsvidare-anställningar, dvs inte om man exempelvis blir uppsagd från en provanställning.

Hur tecknar man inkomstförsäkring

Vissa fackförbund har inkomstförsäkring i medlemskapet, men om ditt fackförbund inte har det eller om du inte är medlem i ett fackförbund, då kan du teckna inkomstförsäkringen via en privat aktör – exempelvis JobbGarant, Solid eller Accept.