acrobat reader

Läs PDF-filer gratis

Alla som någon gång jobbat med en dator känner nog till PDF. PDF är en förkortning för Portabelt Dokumentformat. En PDF är alltså en fil som innehåller ett dokument som man kan ta med sig antingen elektroniskt eller ej elektroniskt (genom att skriva ut filen). På OmInter.net kan du läsa både om PDF och andra företeelser kopplat till världen online men i denna artikel ska vi bara redogöra för PDF och hur man kan skapa sig förutsättningar att läsa PDF-filer utan att det kostar ett öre. Eftersom vi endast berör PDF i denna artikel så kommer vi inte fördjupa oss i andra vanliga filtyper såsom Wordfiler eller Excelfiler. Var och en av dessa filtyper kräver sin egen förklaring men det har vi inte utrymme för i denna artikel.

Om PDF

Som sagt så står PDF för Portabelt Dokumentformat eller Portable Document Format fritt översatt till engelska. Upprinnelsen till detta filformat finner vi under 90-talet. Behovet uppstod då av en fil som kunde öppnas oavsett vilken dator ock operativsystem man använda – med andra ord oavsett om man använde en PC med Windows eller en Mac. Före PDF:s intåg så var det omöjligt att öppna ett dokument och få samma resultat i en PC eller en Mac.

Nu har ni fått lite bakgrund och det som sedan hände var att en man vid namn John Warnock åtog sig uppdraget att skapa ett filformat som kunde öppnas oavsett dator och operativsystem. Efter ca ett års arbete så hade han kommit fram med en första lösning samt den första versionen av programmet Adobe Acrobat Reader som just kunna läsa PDF:er oavsett dator eller operativsystem. Den första demon var en 8 sidor lång upplaga av Wall Street Journal. Värt att nämna är även att den första versionen av Adobe Acrobat Reader kostade pengar att använda medan dagens version av Adobe Acrobat (i skrivande stund version 2019.008.20071) är kostnadsfri. Använder man den kostnadsfria versionen Adobe Acrobat Reader så kan man alltså läsa PDF oavsett enhet (nuförtiden använder man ju även smarta telefoner, läsplattor mm). Det man inte kan göra med gratisversionen av Adobe Acrobat Reader är dock att redigera, signera samt granska PDF dokument. Vill man kunna göra detta så måste man uppgradera till Adobe Acrobat Reader Pro. Jobbar man mycket med PDF så kan det definitivt vara värt att investera i Adobe Acrobat Reader Pro. Kanske har du hört talas om ”molnet” när det kommer till mjukvara? Även Adobe erbjuder molntjänster och på deras program med molntjänster så läggs ändelsen ”DC” som står för ”Document Cloud”. Document Cloud gör det möjligt för användaren att spara dokumentet på en server någon helt annan stans och sedan få access till filen oavsett vilken enhet man använder. Enda kravet är såklart att man måste ha access till Internet, men det är sällan något problem i dagsläget (i alla fall i västvärlden). Företaget Adobe är kända för att vara ett väldigt innovativt företag inom mjukvara och framtagandet av Adobe Reader är inget undantag. Detta program används idag över hela världen och både gratisversionen och betal-versionen är väldigt populära. Ett annat exempel på program som Adobe utvecklar och erbjuder är exempelvis Photoshop som är ett mycket kraftfullt verktyg för bildredigering.