spargris för investeringar

Investera eller spara?

De flesta människor har en någorlunda plan för hur de vill leva i framtiden. Åtminstone ur ett ekonomiskt perspektiv. Majoriteten av oss vill känna oss till ro med våra liv och veta att vi har pengar så det räcker. För att kunna försäkra en säker och stabil framtid väljer många av oss att spara och andra att kombinera det med investeringar.

I slutändan är det alltid upp till varje individ att avgöra huruvida det är bäst att bara spara eller också investera sina pengar. Men för vissa människor passar investeringar kombinerat med sparande mycket bättre eftersom det då är betydligt enklare att nå de mål man har.

Vad är skillnaden?

Huruvida du ska hålla dig till att spara eller också investera beror på dina mål och din ekonomiska situation. Innan vi går vidare in på vad som passar vem är det bra att skilja de bägge begreppen åt:

Att spara innebär helt enkelt att man lägger undan ett visst belopp kontinuerligt för framtiden. Det kan vara att man sparar veckovis, månatligt eller årligt. Vanligast är att man sparar några hundralappar eller tusenlappar i månaden från lönen. Dessa pengar läggs vanligtvis in på ett sparkonto online och rörs inte förrän det är dags.

Investering innebär att man använder en del av sitt kapital för att köpa andelar i tillgångar man tror ökar i värde. Till exempel kan man investera i aktier, forex, fonder och så vidare. Antingen tjänar man på den avkastning som ens investeringar ger eller så förlorar man på det.

Vad är likheten?

Precis som det finns skillnader mellan besparingar och investeringar finns det även likheter. Ett gemensamt drag är deras stora betydelser i våra liv. Vill vi ha tillräckligt med ekonomisk stabilitet i våra framtida liv måste vi spara och/eller investera våra pengar.

Förutom den uppenbara likheten ovan är investeringar också på ett sätt en besparing. Det beror till stor del på vilken investeringsform man anammar och huruvida man investerar på lång eller kort sikt. Väljer man en investeringsform med mindre risktagande, som exempelvis indexfonder, sprider man sina risker och kan se sina investeringar som en slags besparing som ökar över tid.

En kombination är bäst

Som vi tidigare betonat är det upp till var och en att bestämma hur de ska spara till sina framtida mål. Enligt oss är en kombination av besparing och investering dock det bästa sättet att göra det på. Väljer man att placera en del av sina sparpengar i en säker investeringstillgång, som exempelvis indexfonder, sprider man nämligen sina risker tillräckligt. Då kan man, förhoppningsvis, en dag leva ekonomiskt oberoende.